Proje Yönetim Danışmanlığı

Proje Yönetimi Enstitüsü’ne göre bir projenin başarısına dair kısıt üçgeni, Zaman, Maliyet (Bütçe) ve Kapsam’dan oluşur. İlk bakışta, zaman planına uygunluk ve bütçenin aşılmaması proje yönetimi başarısının en önemli göstergeleri olarak görülebilir. Ancak projenin başarısını etkileyen ana faktörlerden biri de kapsamdır.

Projenin amaçlanan çıktılarına hizmet etmeyen işlerin bulunmadığından ve fazla ya da eksik iş yapılmadığından emin olunmalıdır. Sunmakta olduğumuz tüm program başlıkları altında danışmanlık projeleri gerçekleştirmektedir.

Tüm faaliyetlerde yenilikçi yaklaşımlar ile sektörel tecrübeler bir araya getirilmektedir. Bu kapsamda, kurumsal ihtiyaçların belirlenmesine yönelik analizler ile ihtiyaçları karşılayacak süreç iyileştirme ve yapılandırma hizmetleri sunulmaktadır.

Kurumlara özel olarak tasarlanması ve yapılandırılması gerekli temel süreçler ve faaliyet alanları aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılabilir.

– Satış ve Operasyon Planlama Süreçleri
– Talep Planlama ve Tahminleme, Fiyatlandırma Süreçleri
– Üretim Planlama ve Çizelgeleme Süreçleri
– Stok Yönetimi Süreçleri
– Depo ve Lojistik Planlama Süreçleri
– Satın Alma ve Tedarik Planlama Süreçleri
– Ürün ve Proses Geliştirme Süreçleri
– Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Süreçleri
– Anahtar Performans Göstergeleri Belirleme ve Takibi
– Operasyonel İş Süreçleri Yapılandırması

Kurumsal performansın artırılması planlama süreçlerinin kurum içerisinde doğru şekilde yapılandırılması ve operasyonel işleyişin sürekli şekilde iyileştirilmesi ile sağlanabilecektir. Bu kapsamdaki temel faaliyetler:

– Mevcut durum ve süreç analizi, ihtiyaç belirleme ve yol haritası oluşturma
– Kurumsal süreç iyileştirme ve yapılandırma
– Gerekli teknolojik araç gereksinimlerinin belirlenmesi ve kavramsal tasarımı
– İlgili çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirme
– Uygulamaya alma, takip ve raporlama
Kurumsal performansına nasıl katkıda bulunabileceğimize dair daha detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

Yalın Üretim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır.İlk olarak Toyota tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de (sağlık, eğitim ve finans gibi) uygulanmaktadır. Yalın Üretim Danışmanlığı, Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmak. Yalın Üretimin temel taşı olan israfın anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.