Üretim, terminolojik olarak piyasa ihtiyaçlarına yönelik ekonomik denge unsurları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen işlem olarak tanımlanır.

Modern piyasa koşullarında organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri adına üretim faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürmeleri gerekir. Bu noktada üretim planlama; üretim süreçlerinin verimliliği ve şirketin karlılığına doğrudan etki edecek yöntemlerin belirlendiği süreç olarak öne çıkar.

Üretim Planlama Danışmanlığı, kurumunuzdaki üretim planlama süreçlerini analiz ederek, etkin bir üretim planlama ve kontrol yapısının kurulmasına odaklanır.